اللهم عجل لولیک الفرج
Joined on February 20, 2019
@YaMahdieFateme Statistics

We looked inside some of the tweets by @YaMahdieFateme and found useful information for you.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
an hour
Average replies
0
Average retweets
17
Average likes
26
Tweets with photos
10 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
0 / 100
Fun Fact

In 2012, almost 1 million accounts were added to Twitter every day.

امام علی(ع):
از بهترین نیکو کاری ها،نیکی کردن به یتیمان است.
#رسم_ابرار 
#خانواده_من‌

امام علی(ع): از بهترین نیکو کاری ها،نیکی کردن به یتیمان است. #رسم_ابرار #خانواده_من‌

خداوند کمک به دیگران را دوست دارد
#رسم_ابرار
#خانواده_من

خداوند کمک به دیگران را دوست دارد #رسم_ابرار #خانواده_من

#رسم_ابرار حرکت جوان مومن انقلابی است در دفاع از ارزشهای ناب انسانی در روزگاری غریبی که سگ پرستی وگربه پرستی وقانونی شدن هم جنس گرایی به جای #خانواد_من درهیاهوی مرگبار رسانه ای ارزش میشود ۳و۴و۵ شهریور کمک به فقرا،یتیمان وزندانیان بزرگداشت روز نزول سوره "هل اتی"(انسان)

3
154
199

خداسربلندت می کند اگر آنقدر سر در گریبان زندگی ات نباشد که اطراف را نبینی گاهی سرت را بلند کن برای کمک به دیگری... #رسم_ابرار #خانواده_من‌

0
15
23

خواهرم ازداروخونه برگشت میگه یه پیرمرد پول نسخه شونداشت،بامسئول داروخونه داشت صحبت میکردکه پولو نده امامسئول قبول نمیکرده! یه پسره اومده صابون بخره ومتوجه موضوع میشه وپول نسخه شوحساب میکنه و میره پیرمردحتی متوجه نمیشه کی پول داروهاشو داده مانیزبیاموزیم. #رسم_ابرار #خانواده_من

3
19
44

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ... #رسم_ابرار #خانواده_من

0
8
16

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی وغذایت را به او بدهی انسانی...... #رسم_ابرار #خانواده_من

0
9
14

کمک کردن به نیازمندان در واقع بیشتر کمک به خودمان است زیرا ما نتیجه اعمال خوب و بد خود را خواهیم دید #رسم_ابرار #خانواده_من

0
39
61

بزرگواران خواهشا طی این ۳روز بیاین پای کار و در مورد هشتک اعلام شده در حد توانتون مطلب انتشار بدین #رسم_ابرار #خانواده_من

0
4
8

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار #رسم_ابرار #خانواده_من

0
25
38

با «قلب مهربان» در تغییر سرنوشت کودکانی سهیم باشیم که شاید تغییرها به دستان او رقم خواهد بخورد #رسم_ابرار #خانواده_من

0
5
9

دست‌دست نکن. دل به سخاوت یک‌دله کن. کودکانی منتظر قلب‌هایی سخاوتمند، دست‌هایت را به نظاره نشسته‌اند تا گره از کار فروبسته‌شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را. #رسم_ابرار #خانواده_من

0
7
13

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ... #رسم_ابرار #خانواده_من

0
7
16

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... #رسم_ابرار #خانواده_من

0
5
10

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر #رسم_ابرار #خانواده_من

0
3
3

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر #رسم_ابرار #خانواده_من

0
3
3

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... #رسم_ابرار #خانواده_من

0
5
10

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ... #رسم_ابرار #خانواده_من

0
7
16

دست‌دست نکن. دل به سخاوت یک‌دله کن. کودکانی منتظر قلب‌هایی سخاوتمند، دست‌هایت را به نظاره نشسته‌اند تا گره از کار فروبسته‌شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را. #رسم_ابرار #خانواده_من

0
7
13

با «قلب مهربان» در تغییر سرنوشت کودکانی سهیم باشیم که شاید تغییرها به دستان او رقم خواهد بخورد #رسم_ابرار #خانواده_من

0
5
9
Next Page